Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych


Informacje dotyczące miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

Poniżej znajdziesz opracowane przez Ministerstwo Finansów "Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania".

Procedura uproszczona

Informacje na temat procedury uproszczonej m.in. informacje podstawowe, wytyczne i instrukcje, komunikaty i wyjaśnienia oraz kontakt