Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych


Informacje dotyczące miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

13.07.2023

Poniżej znajdziesz opracowane przez Ministerstwo Finansów "Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania".

Zmiana wersji 1.8 wytycznych  dotyczy wprowadzenia możliwości uznawania miejsca w imporcie w składzie podatkowym.

Procedura uproszczona

Informacje na temat procedury uproszczonej m.in. informacje podstawowe, wytyczne i instrukcje, komunikaty i wyjaśnienia oraz kontakt