Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych


Informacje dotyczące miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

04.08.2021

Poniżej znajdziesz opracowane przez Ministerstwo Finansów "Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania".

Zmiany wprowadzone w wersji 1.07 wytycznych  dotyczą w szczególności:

  • sposobu oznaczania miejsca oraz
  • uznawania miejsc do przedstawienia towarów w celu wyprowadzenia poza obszar UE.

Procedura uproszczona

Informacje na temat procedury uproszczonej m.in. informacje podstawowe, wytyczne i instrukcje, komunikaty i wyjaśnienia oraz kontakt