Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń


Poniżej znajdziesz Wytyczne Komisji Europejskiej "UPROSZCZENIA – tytuł V unijnego kodeksu celnego" oraz nową wersję wytycznych Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 Unijnego Kodeksu Celnego.  

Wprowadzone zmiany w wersji 1.08 dotyczą w szczególności:

  • obsługi zgłoszeń wyłącznie w systemie AIS/IMPORT,
  • zakończenia okresu przejściowego dla ponownej oceny pozwoleń,
  • zmiany trybu postępowania przy zamykaniu procedury tranzytu i obejmowaniu towarów następną procedurą celną.