Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń


Nowa wersja wytycznych w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 Unijnego Kodeksu Celnego.  
Zmiany w wersji 1.07 wytycznych dotyczą w szczególności:

  • wprowadzenia od 1 stycznia 2019 r. obowiązku przesyłania zgłoszeń uproszczonych wyłącznie do systemu AIS/IMPORT.