Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw CUDO


Informacje na temat Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

16.04.2024

2 stycznia 2018 r. KAS rozpoczęła etapową centralizację obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych. Oznacza to rozwój Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).

W poszczególnych urzędach celno-skarbowych (UCS), zamiast do kilku dotychczasowych oddziałów celnych, elektroniczne zgłoszenia składane są do jednego wyznaczonego. Pozostałe wyłącznie kontrolują przedstawiony towar oraz obsługują sprawy załatwiane w formie „papierowej”. Tym samym miejsce przedstawienia towaru zostaje rozdzielone od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego (w ramach właściwości naczelnika UCS).

Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu, który polega na objęciu formułą CUDO wszystkich wewnętrznych oddziałów celnych.

Zobacz ogólnopolską siatkę CUDO po pierwszym etapie wdrożenia konsolidacji odpraw.

Pliki do pobrania