Limity


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat najważniejszych limitów obowiązujących w podatku dochodowym od osób prawnych

11.01.2021

Limity za rok 2021

Rodzaj limitu

Wartość limitu

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do wyboru przez spółkę zryczałtowanego opodatkowania (tzw. estoński CIT) w 2021 r. 

W kwocie przychodów uwzględnia się należny podatek od towarów i usług

100 000 000 zł

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9%, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2021 r. 

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2020 r. (1 euro = 4,5153 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

9 031 000 zł

Górny limit przychodów w roku podatkowym, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł).
*) wg. kursu 1 euro = 4,5485  z 4 stycznia 2021 r. - w przypadku, gdy początek roku podatkowego podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

9 097 000 zł *

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku podatkowym dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2020 r. (1 euro = 4,5153 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

226 000 zł

Górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym:

  • elektrycznych
  • pozostałych

 

225 000 zł

150 000 zł

Górny limit składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

0,15%

Dolny limit udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem (za poprzedni rok podatkowy), który uprawnia do wpłacania zaliczek począwszy od 20 października każdego roku.

50%

Minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

500 000 zł

Minimalny udział spółki dominującej w kapitale pozostałych spółek podatkowej grupy kapitałowej

75%

Minimalny udział dochodów w przychodach podatkowej grupy kapitałowej za każdy rok podatkowy

2%.

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu znajdziesz w zakładce PIT/Limity.

Limity za rok 2020

Rodzaj limitu

Wartość limitu

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9%, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2020 r. 

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2019 r. (1 euro = 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

8 747 000 zł

Górny limit przychodów w roku podatkowym, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy 2020 r. , w zaokrągleniu do 1000 zł)

*) wg. kursu 1 euro = 4,2571 zł  z 2 stycznia 2020 r. - w przypadku, gdy początek roku podatkowego podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

5 109 000 zł *

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2020 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2019 r. (1 euro = 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

219 000 zł

Górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w 2020 r.:

  • elektrycznych
  • pozostałych

 

225 000 zł

150 000 zł

Górny limit składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

0,15%

Dolny limit udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem (za poprzedni rok podatkowy), który uprawnia do wpłacania zaliczek począwszy od 20 października każdego roku.

50%

Minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

500 000 zł

Minimalny udział spółki dominującej w kapitale pozostałych spółek podatkowej grupy kapitałowej

75%

Minimalny udział dochodów w przychodach podatkowej grupy kapitałowej za każdy rok podatkowy

2%.

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu znajdziesz w zakładce PIT/Limity.

Limity za rok 2019

Rodzaj limitu

Wartość limitu

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9%, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2019 r.

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2018 r. (1 euro = 4,2795 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

5 135 000 zł

Górny limit przychodów w roku podatkowym, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych 

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy 2019 r., w zaokrągleniu do 1000 zł)

*) wg. kursu 1 euro = 4,3016 zł  z 2 stycznia 2019 r. - w przypadku, gdy początek roku podatkowego podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

5 162 000 zł *

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2019 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników 

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2018 r. (1 euro = 4,2795 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

   214 000 zł

Górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w 2019 r.:

  • elektrycznych
  • pozostałych

 

   225 000 zł

   150 000 zł

Górny limit składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

0,15%

Dolny limit udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem (za poprzedni rok podatkowy), który uprawnia do wpłacania zaliczek począwszy od 20 października każdego roku.

50%

Minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

   500 000 zł

Minimalny udział spółki dominującej w kapitale pozostałych spółek podatkowej grupy kapitałowej

75%

Minimalny udział dochodów w przychodach podatkowej grupy kapitałowej za każdy rok podatkowy

2%.

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu znajdziesz w zakładce PIT/Limity.

abc CIT

Kto płaci podatek CIT, co to jest dochód, czym są przychody, jak się oblicza podatek i inne ważne informacje

Ulgi i odliczenia

Sprawdź, jakie ulgi i odliczenia przysługują podatnikom CIT

Stawki podatkowe

Jakie stawki obowiązują w podatku CIT

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania CIT