Limity CIT


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat najważniejszych limitów obowiązujących w podatku dochodowym od osób prawnych

13.07.2023

Limity za rok 2023

Rodzaj limitu

Wartość limitu

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9%, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2023 r. 

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 3 października 2022 r. (1 euro = 4,8272 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

9 654 000 zł

Górny limit przychodów w roku podatkowym, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł).
*) wg. kursu 1 euro = 4,6784  z 2 stycznia 2023 r. - w przypadku, gdy początek roku podatkowego podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

9 357 000 zł *

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku podatkowym dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 3 października 2022 r. (1 euro = 4,8272 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

241 000 zł

Górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym:

  • elektrycznych oraz napędzanych wodorem
  • pozostałych

 

 

225 000 zł

150 000 zł

Górny limit składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

0,25%

Dolny limit udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem (za poprzedni rok podatkowy), który uprawnia do wpłacania zaliczek począwszy od 20 października każdego roku.

50%

Minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

250 000 zł

Minimalny udział spółki dominującej w kapitale pozostałych spółek podatkowej grupy kapitałowej

75%

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu znajdziesz w zakładce PIT/Limity.

Limity za rok 2022

Rodzaj limitu

Wartość limitu

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9%, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2022 r. 

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2021 r. (1 euro = 4,5941 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

9 188 000 zł

Górny limit przychodów w roku podatkowym, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł).
*) wg. kursu 1 euro = 4,5889  z 3 stycznia 2022 r. - w przypadku, gdy początek roku podatkowego podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

9 178 000 zł *

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku podatkowym dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2021 r. (1 euro = 4,5941 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

230 000 zł

Górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym:

  • elektrycznych oraz napędzanych wodorem
  • pozostałych

 

 

225 000 zł

150 000 zł

Górny limit składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

0,25%

Dolny limit udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem (za poprzedni rok podatkowy), który uprawnia do wpłacania zaliczek począwszy od 20 października każdego roku.

50%

Minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

250 000 zł

Minimalny udział spółki dominującej w kapitale pozostałych spółek podatkowej grupy kapitałowej

75%

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu znajdziesz w zakładce PIT/Limity.

Limity za rok 2021

Rodzaj limitu

Wartość limitu

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do wyboru przez spółkę zryczałtowanego opodatkowania (tzw. estoński CIT) w 2021 r. 

W kwocie przychodów uwzględnia się należny podatek od towarów i usług

100 000 000 zł

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9%, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2021 r. 

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2020 r. (1 euro = 4,5153 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

9 031 000 zł

Górny limit przychodów w roku podatkowym, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł).
*) wg. kursu 1 euro = 4,5485  z 4 stycznia 2021 r. - w przypadku, gdy początek roku podatkowego podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

9 097 000 zł *

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku podatkowym dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2020 r. (1 euro = 4,5153 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

226 000 zł

Górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym:

  • elektrycznych
  • pozostałych

 

225 000 zł

150 000 zł

Górny limit składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

0,25%

Dolny limit udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem (za poprzedni rok podatkowy), który uprawnia do wpłacania zaliczek począwszy od 20 października każdego roku.

50%

Minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

500 000 zł

Minimalny udział spółki dominującej w kapitale pozostałych spółek podatkowej grupy kapitałowej

75%

Minimalny udział dochodów w przychodach podatkowej grupy kapitałowej za każdy rok podatkowy

2%.

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu znajdziesz w zakładce PIT/Limity.

Limity za rok 2020

Rodzaj limitu

Wartość limitu

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9%, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2020 r. 

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2019 r. (1 euro = 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

8 747 000 zł

Górny limit przychodów w roku podatkowym, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy 2020 r. , w zaokrągleniu do 1000 zł)

*) wg. kursu 1 euro = 4,2571 zł  z 2 stycznia 2020 r. - w przypadku, gdy początek roku podatkowego podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

5 109 000 zł *

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2020 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2019 r. (1 euro = 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

219 000 zł

Górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w 2020 r.:

  • elektrycznych
  • pozostałych

 

225 000 zł

150 000 zł

Górny limit składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

0,25%

Dolny limit udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem (za poprzedni rok podatkowy), który uprawnia do wpłacania zaliczek począwszy od 20 października każdego roku.

50%

Minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

500 000 zł

Minimalny udział spółki dominującej w kapitale pozostałych spółek podatkowej grupy kapitałowej

75%

Minimalny udział dochodów w przychodach podatkowej grupy kapitałowej za każdy rok podatkowy

2%.

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu znajdziesz w zakładce PIT/Limity.

Limity za rok 2019

Rodzaj limitu

Wartość limitu

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9%, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2019 r.

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2018 r. (1 euro = 4,2795 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

5 135 000 zł

Górny limit przychodów w roku podatkowym, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych 

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy 2019 r., w zaokrągleniu do 1000 zł)

*) wg. kursu 1 euro = 4,3016 zł  z 2 stycznia 2019 r. - w przypadku, gdy początek roku podatkowego podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

5 162 000 zł *

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2019 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników 

(przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2018 r. (1 euro = 4,2795 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

   214 000 zł

Górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w 2019 r.:

  • elektrycznych
  • pozostałych

 

   225 000 zł

   150 000 zł

Górny limit składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

0,25%

Dolny limit udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem (za poprzedni rok podatkowy), który uprawnia do wpłacania zaliczek począwszy od 20 października każdego roku.

50%

Minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

   500 000 zł

Minimalny udział spółki dominującej w kapitale pozostałych spółek podatkowej grupy kapitałowej

75%

Minimalny udział dochodów w przychodach podatkowej grupy kapitałowej za każdy rok podatkowy

2%.

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu znajdziesz w zakładce PIT/Limity.

abc CIT

Kto płaci podatek CIT, co to jest dochód, czym są przychody, jak się oblicza podatek i inne ważne informacje

Ulgi i odliczenia

Sprawdź, jakie ulgi i odliczenia przysługują podatnikom CIT

Stawki podatkowe

Jakie stawki obowiązują w podatku CIT

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania CIT