abc CIT


CIT - podatek dochodowy od osób prawnych, z ang. "Corporate Incom Tax”
Opodatkowanie CIT reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych