abc CIT


Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na określenie tego podatku stosuje się skrót „CIT”, który pochodzi od angielskiego „Corporate Incom Tax”.