Akty prawne


Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406
data publikacji aktu: 18.08.2020

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
data publikacji aktu: 08.02.2021

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
Dz. U. z 2021 r. poz. 11
data publikacji aktu: 04.01.2021

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
data publikacji aktu: 22.12.2020

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2123
data publikacji aktu: 30.11.2020

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2122
data publikacji aktu: 30.11.2020

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 1565
data publikacji aktu: 11.09.2020

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
Dz. U. z 2020 r. poz. 1492
data publikacji aktu: 31.08.2020

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.