Akty prawne


Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587
data publikacji aktu: 13.12.2022

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
Dz. U. z 2023 r. poz. 1843
data publikacji aktu: 11.09.2023

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz. U. z 2023 r. poz. 1787
data publikacji aktu: 04.09.2023

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Dz. U. z 2023 r. poz. 1723
data publikacji aktu: 29.08.2023

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 1705
data publikacji aktu: 25.08.2023

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa
Dz. U. z 2023 r. poz. 1130
data publikacji aktu: 19.06.2023

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
data publikacji aktu: 05.06.2023

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
Dz. U. z 2023 r. poz. 412
data publikacji aktu: 03.03.2023

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
Dz. U. z 2023 r. poz. 326
data publikacji aktu: 21.02.2023

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 185
data publikacji aktu: 27.01.2023

Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 2745
data publikacji aktu: 23.12.2022

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 2640
data publikacji aktu: 15.12.2022

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.