Akty prawne


Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 865
data publikacji aktu: 10.05.2019

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
data publikacji aktu: 30.08.2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
Dz. U. z 2019 r. poz. 1649
data publikacji aktu: 30.08.2019

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
Dz. U. z 2019 r. poz. 1572
data publikacji aktu: 21.08.2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1571
data publikacji aktu: 21.08.2019

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz. U. z 2019 r. poz. 1495
data publikacji aktu: 08.08.2019

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1358
data publikacji aktu: 22.07.2019

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1309
data publikacji aktu: 15.07.2019

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1018
data publikacji aktu: 31.05.2019

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.