Akty prawne


Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 865 (link otwiera nowe okno w innym serwisie)
data publikacji aktu: 10.05.2019

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 (link otwiera nowe okno w innym serwisie)
data publikacji aktu: 15.07.2019

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1018 (link otwiera nowe okno w innym serwisie)
data publikacji aktu: 31.05.2019

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.