Akty prawne


Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

: Dz. U. z 2019 r. poz. 865
: 10.05.2019

:

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 1106
: 25.06.2020

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086
: 23.06.2020

Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 1065
: 19.06.2020

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz. U. z 2020 r.poz. 695
: 17.04.2020

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 568
: 31.03.2020

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz. U. z 2020 r. poz. 183
: 05.02.2020

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 2473
: 21.12.2019

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 2217
: 15.11.2019

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
Dz. U. z 2019 r. poz. 2200
: 14.11.2019

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2019 r. poz. 2020
: 24.10.2019

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1978
: 17.10.2019

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie Kodeksu spółek handlowych
Dz.U. z 2019 r. poz. 1798
: 20.09.2019

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2019 r. poz. 1751
: 13.09.2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
: 30.08.2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
Dz. U. z 2019 r. poz. 1649
: 30.08.2019

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
Dz. U. z 2019 r. poz. 1572
: 21.08.2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1571
: 21.08.2019

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz. U. z 2019 r. poz. 1495
: 08.08.2019

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1358
: 22.07.2019

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1309
: 15.07.2019

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1018
: 31.05.2019

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.