Akty prawne


Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1036
data publikacji aktu: 30.05.2018

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych
Dz. U. z 2019 r. poz. 37
data publikacji aktu: 08.01.2019

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
Dz. U. z 2018 r. poz. 2429
data publikacji aktu: 27.12.2018

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2018 r. poz. 2245
data publikacji aktu: 30.11.2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Dz.U. z 2018 r. poz. 2244
data publikacji aktu: 30.11.2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Dz.U. z 2018 r. poz. 2243
data publikacji aktu: 30.11.2018

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
Dz.U. z 2018 r. poz. 2215
data publikacji aktu: 28.11.2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
Dz.U. z 2018 r. poz. 2212
data publikacji aktu: 28.11.2018

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2018 r. poz. 2193
data publikacji aktu: 23.11.2018

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Dz.U. z 2018 r. poz. 2192
data publikacji aktu: 23.11.2018

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2018 r. poz. 2159
data publikacji aktu: 19.11.2018

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
Dz.U. z 2018 r. poz. 2073
data publikacji aktu: 31.10.2018

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2018 r. poz. 1693
data publikacji aktu: 04.09.2018

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
data publikacji aktu: 30.08.2018

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. z 2018 r. poz. 1629
data publikacji aktu: 24.08.2018

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. z 2018 r. poz. 1291
data publikacji aktu: 04.07.2018

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
Dz.U. z 2018 r. poz. 1162
data publikacji aktu: 15.06.2017

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

  • w Dzienniku Ustaw (Dziennik Ustaw jest źródłem prawa - to znaczy, że powołując się na akt prawny, należy wskazać dokument opublikowany w Dzienniku Ustaw),
  • w zbiorach Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP - biblioteka aktów prawnych prowadzona przez Kancelarię Sejmu),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej MF (BIP MF) - tu znajdziesz m.in. objaśnienia podatkowe, opinie i ostrzeżenia Ministra Finansów,
  • w Systemie Informacji Podatkowej (SIP MF) - tu znajdziesz interpretacje ogólne i indywidualne oraz orzeczenia sądów i trybunałów,
  • w bazie archiwalnej Ministerstwa Finansów.

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które także mogą być pomocne. Znajdziesz je przy obowiązujących aktach prawnych, których dotyczą, a także w sekcji Wyjaśnienia przepisów prawnych.