Wyjaśnienia


Aktualności, wiadomości bieżące oraz wyjaśnienia podatkowe

Odpowiedzi Ministra Finansów na interpelacje poselskie nr 21099 i 21100

Interpelacje poselskie w sprawie uproszczonego sprawozdania CIT/TP oraz informacji dotyczących umów zawartych z nierezydentami

opublikowano: 21.12.2018

Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 9819

Interpelacja poselska w sprawie porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

opublikowano: 21.12.2018

Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT

Zmiana zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu

opublikowano: 19.12.2018

Obsługa pliku CSV

opublikowano: 18.12.2018

Generowanie UPO

opublikowano: 18.12.2018

Interpretacja ogólna z dnia 24 stycznia 2018 r. w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych w zakresie progów.

opublikowano: 14.12.2018