Zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów


Przekazujemy informację na temat wprowadzanych z dniem 1 lipca 2020 r. zmian w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej

28.11.2023