Dziś mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych


Przypominamy, że 30 czerwca 2020 r. mija termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla jednostek, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu.

16.04.2024
  • 30 czerwca 2020 r. mija termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla jednostek, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu.
  • W tym roku, w związku z epidemią COVID-19, czas na to był dłuższy.
  • Sprawozdanie można sporządzić m.in. przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Sporządzenie sprawozdania finansowego oznacza utworzenie go w formacie XML w odpowiedniej strukturze. Sprawozdanie powinno być podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg oraz kierownika jednostki. W przypadku zarządu wieloosobowego sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie organu zarządzającego.

Przesłanie sprawozdania następuje po jego zatwierdzeniu. Ministerstwo Finansów udostępniło  bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe, za pomocą której można złożyć sprawozdanie.

Na stronie Podatki.gov.pl znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdań finansowych.

Terminy przekazania sprawozdania finansowego

  • 31.07.2020 r. – sprawozdanie do Szefa KAS - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • 15 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia sprawozdania – sprawozdanie do KRS - dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS
  • 10 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia sprawozdania – sprawozdanie do Szefa KAS - dla podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe

Informacje na temat bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz materiały do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania