Aktualizacja danych dużych podatników CIT


30.06.2020

Ministerstwo Finansów na swoim portalu opublikowało kolejną kwartalną aktualizację indywidualnych danych podatkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.

Dane te dotyczą zeznań za lata podatkowe, które u podatników zakończyły się w okresie 2012-2018 r.