Mechanizm podzielonej płatności (MPP)


Dowiedz się czym jest MPP i na czym polega

16.04.2024

Zobacz webinarium: Mechanizm podzielonej płatności

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Deskrypcja tekstowa webinarium nt. Mechanizm podzielonej płatności (PDF, 547 kB)

Co to jest MPP

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP), płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłacasz jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczasz w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpłacasz na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Mechanizm ten stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

MPP obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r.

Przelew w podzielonej płatności nie jest możliwy na rachunek ROR.

Kogo dotyczy MPP

MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą.

Od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

W przypadku pozostałych transakcji MPP pozostaje dobrowolny.

Kogo NIE dotyczy MPP

Z MPP nie możesz skorzystać, jeśli jesteś:

  • konsumentem (nieprowadzącym działalności gospodarczej),
  • przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),

Załącznik nr 15 ustawy o VAT (PDF, 245 kB)

MPP: kiedy obowiązkowy, a kiedy dobrowolny

Materiał wideo z audiodeskrypcją

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751)

Bezpieczna transakcja

Do kogo kierujemy akcję, jakie są jej cele

Wykaz podatników VAT

Co to jest wykaz podatników VAT, co zawiera, jak korzystać i inne

Należyta staranność

Co zrobić, aby dochować należytej staranności w kontaktach biznesowych

Wyłudzenia VAT

Jak działa karuzela VAT, przykłady oszustw karuzelowych

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące MPP

Pliki do pobrania

Ikonografiki, prezentacje i ulotki dotyczące bezpiecznej transakcji