Bezpieczna transakcja


Do kogo kierujemy akcję, jakie są jej cele

16.04.2024

Czemu służy bezpieczna transakcja

Jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej jest skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Dlatego resort systematycznie wprowadza nowe narzędzia zmniejszające wyłudzenia w VAT, takie jak Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT), mechanizm podzielonej płatności (MPP) czy Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Działaniom tym towarzyszą akcje informacyjne skierowane do podatników.

Dlatego, z uwagi na niewystarczającą świadomość przedsiębiorców co do okoliczności transakcji w VAT, Ministerstwo Finansów prowadzi we współpracy z partnerami społecznymi ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja.

Jest ona skierowana do przedsiębiorców i dotyczy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma wyjaśniać – „od ogółu do szczegółu" – mechanizm wyłudzeń podatku VAT i podnosić świadomość przedsiębiorców, jak chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w „karuzelowy wir".

Podstawowe cele bezpiecznej transakcji to

  • wyjaśnienie mechanizmów wyłudzeń VAT, z wyszczególnieniem karuzel VAT-owskich oraz uświadomienie roli, jaką w procederze może pełnić uczciwy przedsiębiorca,
  • zwrócenie uwagi przedsiębiorców na rolę dochowania należytej staranności (NS) w obrocie gospodarczym i MPP jako kluczowej przesłanki dochowania NS.
  • informowanie o nowych narzędziach zmniejszających wyłudzenia VAT, takich jak MPP czy wykaz podatników VAT.

Wspierają nas

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Związek Banków Polskich
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Business Centre Club
Polska Izba Handlu  
Rada Podatkowa Lewiatan
Polskie Towarzystwo Gospodarcze
Polska Izba Paliw Płynnych      
Polbisco  
ZIPSEE Cyfrowa Polska 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce      
Krajowa Izba Gospodarcza
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji  
Federacja Przedsiębiorców Polskich
Pracodawcy RP
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Związek pracodawców hoteli, restauracji i cateringu

 

Wykaz podatników VAT

Co to jest wykaz podatników i jak z niego korzystać

Mechanizm podzielonej płatności

Dowiedz się czym jest MPP i na czym polega

Należyta staranność

Co zrobić, aby dochować należytej staranności w kontaktach biznesowych

Wyłudzenia VAT

Jak działa karuzela VAT, przykłady oszustw karuzelowych

Pliki do pobrania

Ikonografiki, prezentacje i ulotki dotyczące bezpiecznej transakcji