Napisz do nas


Otrzymasz odpowiedź na podany adres e-mail

26.04.2024

Wybierz temat pomocy, aby uzyskać potrzebne informacje

Pytania dotyczące serwisu e-Urząd Skarbowy można przesłać na e-mail: 

info.eurzad@mf.gov.pl

Aby zapewnić sprawną obsługę twojego zgłoszenia, prosimy o podanie:

 • imienia, nazwiska, identyfikatora podatkowego i numeru telefonu do kontaktu,
 • numeru referencyjnego lub numeru dokumentu (jeżeli zostały nadane),
 • zainstalowanego systemu operacyjnego i jego wersji,
 • używanej przeglądarki,
 • metody uwierzytelnienia do usługi e-Urząd Skarbowy (login.gov.pl, dane podatkowe),
 • dokładnego lub przybliżonego czasu wykonania czynności/wystąpienia błędu lub problemu,
 • ewentualnie załączenie zrzutu ekranu, na którym widoczny jest błąd lub komunikat błędu.

Pytania dotyczące usługi Twój e-PIT prześlij na e-mail: 

info.epit@mf.gov.pl  

Aby zapewnić sprawną obsługę twojego zgłoszenia, prosimy o podanie:

 • imienia, nazwiska, identyfikatora podatkowego i numeru telefonu do kontaktu,
 • numeru referencyjnego lub numeru dokumentu (jeżeli zostały nadane),
 • zainstalowanego systemu operacyjnego i jego wersji,
 • używanej przeglądarki,
 • metody uwierzytelnienia do usługi Twój e-PIT (profil zaufany, dane podatkowe),
 • dokładnego lub przybliżonego czasu wykonania czynności/wystąpienia błędu lub problemu,
 • ewentualnie załączenie zrzutu ekranu, na którym widoczny jest błąd lub komunikat błędu.

Pomoc w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu e-Deklaracje uzyskasz pod adresem e-mail:

info.e-deklaracje@mf.gov.pl

Aby zapewnić sprawną obsługę twojego zgłoszenia, prosimy o podanie:

 • imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu, identyfikatora podatkowego i numeru telefonu do kontaktu,
 • numeru referencyjnego lub numeru dokumentu (jeżeli zostały nadane),
 • adresu mailowego użytego do wysyłki deklaracji lub pliku,
 • zainstalowanego systemu operacyjnego i jego wersji,
 • używanej przeglądarki,
 • rodzaju używanego podpisu, a w przypadku podpisu kwalifikowanego informacji o wystawcy certyfikatu.

W sprawach technicznych, w tym w zakresie pilotażu testowego dotyczącego Krajowego Systemu e-Faktur – napisz na:

info.ksef@mf.gov.pl

W sprawach technicznych dotyczących plików JPK – w tym w sprawie aplikacji e-mikrofirma – napisz na: 

jpk.helpdesk@mf.gov.pl

Aby zapewnić sprawną obsługę twojego zgłoszenia, prosimy o podanie:

 • imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu, identyfikatora podatkowego i numeru telefonu do kontaktu,
 • numeru referencyjnego lub numeru dokumentu (jeżeli zostały nadane),
 • adresu mailowego użytego do wysyłki deklaracji lub pliku,
 • zainstalowanego systemu operacyjnego i jego wersji,
 • używanej przeglądarki,
 • rodzaju używanego podpisu, a w przypadku podpisu kwalifikowanego informacji o wystawcy certyfikatu.

Powiadomienia o niezgodności w JPK_VAT

Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, otrzymasz powiadomienie. Może to być:

 • e-mail z adresu jpk.powiadomienia@mf.gov.pl albo
 • SMS,

  które dotrą na adres e-mail lub numer telefonu, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym czy aktualizacyjnym lub

 • list pocztowy.

Powiadomienia z tytułem „Ministerstwo Finansów – powiadomienie JPK" oraz podpisem „Ministerstwo Finansów" będą zawierać prośbę o sprawdzenie składanych JPK_VAT i o kontakt z właściwym urzędem skarbowym. Pozwoli to wyjaśnić stwierdzone niezgodności i ewentualnie skorygować JPK_VAT lub złożoną deklarację VAT.

Powiadomienia w formie e-mailowej i SMS są generowane automatycznie. NIE odpowiadaj na takie wiadomości.
Pamiętaj, że powiadomienia nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i w SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików. Jeśli otrzymasz e-maila, SMS lub list, skontaktuj się ze swoim urzędem skarbowym.

Pytania dotyczące wdrożenia kas online prześlij na e-mail:

kasyonline@mf.gov.pl

Aby zapewnić sprawną obsługę twojego zgłoszenia, prosimy o podanie:

 • imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu, identyfikatora podatkowego i numeru telefonu do kontaktu,
 • unikatowego nr kasy rejestrującej,
 • daty i godziny wystąpienia błędu,
 • opisu problemu.

W sprawach dotyczących składania dokumentów MDR do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz działania aplikacji MDR udostępnionej przez Ministerstwo Finansów - napisz na e-mail:

mdr.pomoc@mf.gov.pl

Aby zapewnić sprawną obsługę twojego zgłoszenia, prosimy o podanie:

 • imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu, identyfikatora podatkowego i numeru telefonu do kontaktu,
 • zainstalowanego systemu operacyjnego i jego wersji,
 • nazwy przeglądarki internetowej używanej podczas generowania pliku XML lub narzędzia do tego wykorzystanego,
 • parametrów technicznych komputera i łącza internetowego,
 • daty i czasu wystąpienia błędu,
 • szczegółowego opisu błędu wraz z załączonymi zrzutami ekranów.

W sprawach technicznych przy obsłudze portalu do składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego – napisz na e-mail:

krs@ms.gov.pl

W sprawach dotyczących składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - napisz na: 

sf.helpdesk@mf.gov.pl 

W przypadku zgłaszania problemów z aplikacją e-Sprawozdania prosimy o podanie:

 • nazwy oraz wersji systemu operacyjnego, np. Windows 10 Pro (w przypadku systemu Windows taką informację znajdziesz w: Panel Sterowania - System i zabezpieczenia - System)
 • parametrów technicznych komputera: np. procesor Intel Core i5-7200 CPU @ 2.5GHz 2.70GHz 16,0 GB RAM (w przypadku systemu Windows taką informację znajdziesz w: Panel Sterowania - System i zabezpieczenia - System).
 • nazwy uruchamianej aplikacji oraz jej wersji (np. aplikacja e-Sprawozdania Finansowe 1.0.4.0).
 • daty i czasu wystąpienia błędu, np. 20.07.2018 10:25.
 • opisu błędu, np. Podczas otwierania aplikacji wyświetla się białe okno, nie następuje załadowanie Menu głównego aplikacji mimo oczekiwania 30 minut.
 • oraz dołącz plik sprawozdania finansowego, którego dotyczy błąd.

Pytania do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) możesz przesyłać przez internetowy formularz (aby go otworzyć, kliknij w przycisk "Zadaj pytanie").

Jeśli masz pytanie o JPK, sprawdź, czy znajdziesz odpowiedź na nie w Pytaniach i odpowiedziach w zakładce JPK_VAT z deklaracją

Pamiętaj: wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza. Na adres e-mail wskazany w formularzu prześlemy potwierdzenie przekazania pytania (wraz z nadanym mu numerem), a następnie odpowiedź.

Zadaj pytanie

Konsultanci KIS udzielają informacji w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług (VAT), kas rejestrujących, zwrotu VAT na materiały budowlane (VZM),
 • identyfikacji podatkowej (NIP),
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • procedur dotyczących e-Deklaracji oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
 • zeznań podatkowych osób fizycznych i usługi Twój e-PIT,
 • przepisów celnych i Brexit,
 • gier hazardowych,
 • Intrastatu.
 • JPK – Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Otrzymana odpowiedź:

 • nie stanowi indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • nie stanowi wiążącej informacji stawkowej, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu VIII ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług;
 • nie stanowi informacji pozostającej w związku z przedmiotem postępowania podatkowego (w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego);
 • nie stanowi wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 • nie stanowi wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny

Pytania w zakresie funkcjonowania systemu oraz przekazywania ewidencji można kierować na adres:

cesop@mf.gov.pl

Telefon do konsultanta Krajowej Administracji Skarbowej

Skorzystaj z infolinii Krajowej Administracji Skarbowej

Czat z konsultantem

Skorzystaj z możliwości wymiany informacji online