Telefon do konsultanta Krajowej Administracji Skarbowej


Skorzystaj z infolinii Krajowej Administracji Skarbowej

13.05.2024

Skorzystaj z infolinii Krajowej Administracji Skarbowej

Konsultanci infolinii Krajowej Administracji Skarbowej są dostępni pod numerami:

 • tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
 • tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Konsultant prowadzi rozmowę w języku polskim. Użytkownik, rozpoczynając połączenie, wyraża zgodę na jej rejestrację.

Dla ułatwienia poniżej przedstawiamy system zapowiedzi głosowych.

Zapowiedzi głosowe na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej

Witamy na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Koszt połączenia jest liczony jak za połączenie lokalne lub według taryfy operatora.

Dla zapewnienia jednolitej informacji podatkowej i celnej rozmowy są nagrywane. Aby zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, wybierz 9.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, rozłącz się i skorzystaj z e-urzędu skarbowego na stronie podatki.gov.pl

Jeżeli chcesz połączyć się z infolinią:

 • Podatkowo - celną – wybierz 1

  Po wybraniu numeru „1” wirtualna asystentka zapyta cię o sprawę, w jakiej dzwonisz, i temat rozmowy. Jeżeli wirtualna asystentka nie zrozumie twoich słów, to poprosi cię o wybranie cyfry przyporządkowanej zagadnieniu.

  Jeżeli twoje pytanie dotyczy:

 • przepisów podatkowych – wybierz 1:
  • Podatek od towarów i usług, identyfikacja podatkowa – wybierz 1
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – wybierz 2
  • Podatek dochodowy od osób prawnych – wybierz 3
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn – wybierz 4 
  • Jednolity Plik Kontrolny (JPK)– wybierz 5
  • Powrót do wcześniejszego menu – wybierz 9
 • przepisów celnych – wybierz 2:
  • Przepisy celne i brexit – wybierz 1
  • Podatek akcyzowy - wybierz 2
  • Gry hazardowe – wybierz 3
  • Intrastat – wybierz 4
  • Powrót do wcześniejszego menu – wybierz 0
 • portalu podatkowego, e-deklaracji – wybierz 3:
   • Procedury związane z Portalem Podatkowym, elektronicznym wypełnianiem zeznań i deklaracji oraz Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), Rejestrami Działalności na Rzecz Spółek lub Trastów oraz Działalności w zakresie walut wirtualnych (EDWM) – wybierz 1
   • Pomoc techniczna dla Portalu Podatkowego, systemu e-deklaracje oraz usługi Twój e-PIT (EDWT) – wybierz 2
   • Powrót do wcześniejszego menu – wybierz 0
  • potwierdzania numerów VAT kontrahentów – wybierz 4

Informujemy, że wnioski o weryfikację numerów VAT kontrahentów z Unii Europejskiej można również składać pocztą elektroniczną na adres numery.vat@mf.gov.pl podając NIP i dane polskiego podatnika, numer VAT i dane kontrahenta z UE oraz datę weryfikacji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.
Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl

 

 • Usług on line (usług elektronicznych) – wybierz 2
  Jeżeli Twoja sprawa dotyczy zakresu:

  •  e- deklaracji, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – wybierz 1 
  • usługi Twój e-PIT – wybierz 2
  • Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – wybierz 3
 • Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo - Celnychwybierz 3

Witamy w pomocy systemu informacyjnego skarbowo-celnego platformy usług elektronicznych skarbowo-celnych.


Jeżeli zgłoszenie dotyczy:

  • Strefy Klienta KAS, czyli: zakładania, usuwania konta lub zmiany danych na koncie PUESC, Rejestracji osób, firm oraz ich powiązań na platformie PUESC, Elektronicznego podpisywania dokumentów, Korzystania z PUESC poprzez mój pulpit, moje dokumenty wybierz: 1 (informacje w zakresie Strefy Klienta KAS udzielane są 24h)
  • Deklaracji podatkowych, w tym deklaracji akcyzowej od samochodu i uzyskania potwierdzenia zapłaty - wybierz: 2 wsparcie dla tej usługi świadczymy wyłącznie w dni robocze od godziny 8 do godziny 16
  • Przewozu towarów objętych monitorowaniem w systemie SENT w tym kodów transakcyjnych do potwierdzania odbioru paliwa opałowego - wybierz: 3
  • Zgłoszeń celnych przywozowych i deklaracji wysyłanych do systemu AIS IMPORT - wybierz 4
  • Zgłoszeń celnych wywozowych wysyłanych do systemu AES w tym dokumentów T2L - wybierz 5
  • Statystyki UE czyli zgłoszeń INTRASTAT – wybierz 6 wsparcie dla tej usługi świadczymy wyłącznie w dni robocze od godziny 8 do godziny 16
  • Zgłoszeń celnych tranzytowych wysyłanych do systemu NCTS2 - wybierz: 7
  • Przemieszczania wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2 - wybierz 8

Kluczowych Podmiotów – wybierz 4

Komunikat o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministra Finansów w telefonicznym kanale komunikacji Multikanałowego Centrum Komunikacji (MCeK).

Szanowni Państwo informujemy, że treść rozmowy telefonicznej jest nagrywana.

Wykonując obowiązek informacyjny ustanowiony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej rozporządzeniem RODO, informujemy.

1.Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa i utrwalonych w czasie rozmowy telefonicznej jest Minister Finansów, który jest właściwy do udzielenia odpowiedzi we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania podanych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Z administratorem można skontaktować się wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: kancelaria@mf.gov.pl lub korespondencję tradycyjną na adres: 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

2. Minister Finansów wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na adres IOD@mf.gov.pl, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Państwa w czasie rozmowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

3. Minister Finansów korzystając z uprawnień ustanowionych w art. 6 ust. 1 lit. e i art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO będzie przetwarzał podane dane osobowe w celu:

  • zapewnienia możliwości realizacji zadań przez Krajową Administrację Skarbową, określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej polegających na zapewnianiu jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzaniu i udostępnianiu, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o KAS oraz na zapewnieniu obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o KAS;
  • zapewnienia nadzoru nad jednostkami i organami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) (art. 12c ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej) w związku z realizacją przez nie zadań polegających na zapewnianiu jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzaniu i udostępnianiu ( art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o KAS) oraz na zapewnieniu obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych (art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o KAS);
  • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

4. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, m.in. organy KAS; odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione przekazane dane stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności te, z którymi zawarto umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez administratora systemów informatycznych, w których będą przetwarzane pozyskane dane osobowe;

5. Dane osobowe utrwalone w czasie rozmowy telefonicznej będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłuższy niż trzy miesiące. Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres jeżeli tak będą stanowić przepisy prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora przekazanych danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Korzystanie z infolinii Krajowej Administracji Skarbowej i przekazywanie Ministrowi Finansów w tej formie komunikacji żądanych przez niego danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest niezbędne w przypadku zamiaru skorzystania z infolinii KAS w celu pozyskania w rozmowie telefonicznej spersonalizowanej informacji.

8. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu podanych danych, w tym ich profilowaniu.

Napisz do nas

Otrzymasz odpowiedź na podany adres e-mail

Czat z konsultantem

Skorzystaj z możliwości wymiany informacji online