Ewidencja podatników w Programie Współdziałania


Wykaz podmiotów, z którymi Szef KAS zawarł umowę o współdziałanie

16.04.2024

Ewidencja

Zgodnie z art. 20za. ustawy Ordynacja podatkowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi ewidencję podatników, z którymi zawarł umowę o współdziałanie.

Ewidencja jest jawna i została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: Program Współdziałania.

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

Ogłoszenia i informacje bieżące

Ogłoszenia i informacje bieżące w sprawie realizacji pilotażu Programu Współdziałania