Formularze do druku


W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące innych podatków: gier hazardowych, podatku od produkcji okrętowej, podatku tonażowego, podatku od niektórych instytucji finansowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin

Wszystkie formularze z poniższej tabeli możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu.

Formularze w wersji interaktywnej znajdziesz w zakładce e-Deklaracje

Legenda

Deklaracja do druku

Wybierz deklarację

IGH-1

Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

IGH/1A

Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

GL-1

Wniosek o rejestrację urządzenia losującego, urządzenia do gier oraz automatu do gier

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 12.10.2017 r.

GL-2

Zgłoszenie przemieszczenia, zawieszenia eksploatacji, wycofania z eksploatacji

2019

Deklaracja do druku
obowiązuje od 22 stycznia 2018 r.

2018

Deklaracja do druku
obowiązuje od 22 stycznia 2018 r.

POG-5

Deklaracja dla podatku od gier

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

POG-5/A

Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

POG-5/C

Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

POG-5/D

Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

POG-P

Deklaracja dla podatku od gier

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

WGH

Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

WGH/Z

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

PWS-1

Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

PWS-2

Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji za rok podatkowy

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

PT-1

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

PT-2

Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

FIN-1

Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.08.2019

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

P-KOP

Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

P-KOP/MS

Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

2019

Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl
Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl

2018

Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl
Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl

P-KOP/RG

Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

2019

Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl
Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl

2018

Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl
Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl