Formularze do druku


W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące innych podatków: gier hazardowych, podatku od produkcji okrętowej, podatku tonażowego, podatku od niektórych instytucji finansowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin

Wszystkie formularze z poniższej tabeli możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu.

Formularze w wersji interaktywnej znajdziesz w zakładce e-Deklaracje

Legenda

Deklaracja do druku

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

IGH-1

Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

IGH/1A

Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

GL-1

Wniosek o rejestrację urządzenia losującego, urządzenia do gier oraz automatu do gier

2017

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 12.10.2017 r.

GL-2

Zgłoszenie przemieszczenia, zawieszenia eksploatacji, wycofania z eksploatacji

2018

Deklaracja do druku
obowiązuje od 22 stycznia 2018 r.

POG-5

Deklaracja dla podatku od gier

2018

Deklaracja do druku

POG-5/A

Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5

2018

Deklaracja do druku

POG-5/C

Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5

2018

Deklaracja do druku

POG-5/D

Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5

2018

Deklaracja do druku

POG-P

Deklaracja dla podatku od gier

2018

Deklaracja do druku

WGH

Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

2018

Deklaracja do druku

WGH/Z

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

2018

Deklaracja do druku

PWS-1

Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

PWS-2

Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji za rok podatkowy

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

PT-1

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

PT-2

Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

FIN-1

Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

P-KOP

Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

P-KOP/MS

Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

2018

Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl
Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl

P-KOP/RG

Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

2018

Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl
Deklaracja do druku
należy składać w wersji elektronicznej przez: www.puesc.gov.pl
Archiwum formularzy (link otwiera nowe okno w innym serwisie)