Wyjaśnienia dla osób fizycznych


Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania

16.04.2024

Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego[1].

W poniższej tabeli zaprezentowano UPO z państwami, w których metoda unikania podwójnego opodatkowania została już zmieniona przez Konwencję MLI bądź zostanie zmieniona w najbliższym czasie:

dochody uzyskiwane od 1.01.2019 r.

Austria, Słowenia

dochody uzyskiwane od 1.01.2020 r.

Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacja

dochody uzyskiwane od 1.01.2021 r. 

Norwegia, Belgia, Kanada, Dania, Portugalia

dochody uzyskiwane od 1.01.2022 r.

Jordania, Pakistan, Grecja

dochody uzyskiwane od 1.01.2023 r. 

Estonia, Hiszpania, Tajlandia

dochody uzyskiwane od 1.01.2024 r.

Bułgaria, Chiny, Rumunia, Meksyk

dochody uzyskiwane od 1.01.2025 r.[2]

Tunezja

Metoda nie zmieni się w pozostałych UPO, które modyfikuje Konwencja MLI (lista UPO, które zmienia Konwencja MLI, dostępna jest w tabeli w zakładce Daty rozpoczęcia stosowania Konwencji MLI).

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dot. zmian w opodatkowaniu osób fizycznych pracujących za granicą, związanych z wejściem w życie Konwencji MLI.

Zasady opodatkowania w Polsce osób pracujących za granicą 

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami MF dotyczącymi zasad rozliczania dochodów osób fizycznych, w tym dochodów uzyskiwanych za granicą, w szczególności:

Wszystkie opracowania dostępne są w zakładce Broszury PIT.


  1. Już dziś metoda odliczenia proporcjonalnego obowiązuje w niektórych polskich UPO, np. w UPO z Holandią.
  2. Lista może być rozszerzona – w miarę ratyfikacji Konwencji MLI przez kolejne państwa. Data opracowania listy: 14.12.2023.

 

Konwencja MLI

Podstawowe informacje o Konwencji MLI, zasadach jej działania i wpływie na polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Terminy stosowania

Wykaz terminów rozpoczęcia stosowania MLI w Polsce w odniesieniu do poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Teksty syntetyczne

Informacje dotyczące tekstów syntetycznych

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz teksty syntetyczne