Daty rozpoczęcia stosowania MLI


Wykaz terminów rozpoczęcia stosowania MLI w Polsce w odniesieniu do poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

14.12.2023

Poniżej prezentujemy wykaz terminów rozpoczęcia stosowania Konwencji MLI w Polsce w odniesieniu do poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, z uwzględnieniem podziału na:

  1. podatki pobierane u źródła od dochodów nierezydentów (art. 35 ust. 1 lit. a) Konwencji MLI);
  2. pozostałe podatki (art. 35 ust. 1 lit. b) Konwencji MLI).

W przypadku opodatkowania w Polsce osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi, osiągających dochody zagraniczne, zastosowanie znajdzie zasada, o której mowa w pkt 2). Okresem podatkowym takich osób fizycznych jest rok kalendarzowy. Oznacza to w praktyce, że zmieniona Konwencją MLI metoda unikania podwójnego opodatkowania będzie miała zastosowanie od kolejnego roku kalendarzowego.


Przykładowo:

  • Austria/Słowenia – od 1 stycznia 2019 r.
  • Wielka Brytania – od kolejnego roku kalendarzowego po 1 kwietnia 2019 r., tj. od 1 stycznia 2020 r.
  • Irlandia – od kolejnego roku kalendarzowego po 1 listopada 2019 r., tj. od 1 stycznia 2020 r.
  • Norwegia – od kolejnego roku kalendarzowego po 1 maja 2020 r., tj. od 1 stycznia 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wpływu zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania na rozliczenia podatkowe w Polsce osób fizycznych, które osiągają dochody za granicą.

Wykaz terminów rozpoczęcia stosowania MLI w Polsce

Lp. Państwo Data wejścia w życie Rozpoczęcie stosowania w Polsce do podatków u źródła od nierezydentów Rozpoczęcie stosowania w Polsce do pozostałych podatków
1

Austria

01.07.2018 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.01.2019
2

Słowenia

01.07.2018 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.01.2019
3

UK

01.10.2018 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.04.2019
4

Nowa Zelandia

01.10.2018 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.04.2019
5

Serbia

01.10.2018 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.04.2019
6

Szwecja

01.10.2018

Z uwagi na złożenie przez partnera traktatowego zastrzeżenia na podstawie art. 35 ust. 7 lit. a) Konwencji MLI, data rozpoczęcia stosowania Konwencji MLI będzie znana po zakończeniu przez partnera traktatowego wymaganych procedur wewnętrznych.

7

Słowacja

01.01.2019 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.07.2019
8

Japonia

01.01.2019 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.07.2019
9

Francja

01.01.2019 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.07.2019
10

Izrael

01.01.2019 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.07.2019
11

Australia

01.01.2019 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.07.2019
12

Litwa

01.01.2019 od 01.01.2019 okresy podatkowe od 01.07.2019
13

Malta

01.04.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.10.2019
14

Singapur

01.04.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.10.2019
15

Irlandia

01.05.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.11.2019
16

Finlandia

01.06.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.12.2019
17

Luksemburg

01.08.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.02.2020
18

Zjednoczone Emiraty Arabskie

01.09.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.03.2020
19

Indie

01.10.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.04.2020
20

Belgia

01.10.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.04.2020
21

Norwegia

01.11.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.05.2020
22

Ukraina

01.12.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.06.2020
23

Kanada

01.12.2019 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.06.2020
24

Islandia

01.01.2020 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.07.2020
25

Dania

01.01.2020 od 01.01.2020 okresy podatkowe od 01.07.2020
26

Rosja

01.10.2019

od 01.01.2021

okresy podatkowe od 30.11.2020

27

Łotwa

01.02.2020 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.08.2020
28

Katar

01.04.2020 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.10.2020
29

Arabia Saudyjska

01.05.2020 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.11.2020
30

Cypr

01.05.2020 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.11.2020
31

Portugalia

01.06.2020 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.12.2020
32

Indonezja

01.08.2020 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 26.06.2021
33

Czechy

01.09.2020 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.03.2021
34

Korea

01.09.2020 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.03.2021
35

Kazachstan

01.10.2020 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.04.2021
36

Bośnia i Hercegowina

01.01.2021 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.07.2021
37

Albania

01.01.2021 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.07.2021
38

Jordania

01.01.2021 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.07.2021
39

Egipt

01.01.2021 od 01.01.2021 okresy podatkowe od 01.07.2021
40

Chile

01.03.2021 od 01.01.2022 okresy podatkowe od 01.09.2021
41

Pakistan

01.04.2021 od 01.01.2022 okresy podatkowe od 01.10.2021
42

Estonia

01.05.2021

od 01.01.2022

okresy podatkowe od 25.06.2022

43

Chorwacja

01.06.2021

od 01.01.2022

okresy podatkowe od 01.12.2021

44

Węgry

01.07.2021

od 01.01.2022

okresy podatkowe od 01.01.2022

45

Grecja

01.07.2021

od 01.01.2022

okresy podatkowe od 01.01.2022

46

Hiszpania

01.01.2022

od 01.01.2023

okresy podatkowe od 01.01.2023

47

Tajlandia

01.07.2022

od 01.01.2023

okresy podatkowe od 01.01.2023

48

Chiny

01.09.2022

od 01.01.2023

okresy podatkowe od 01.03.2023

49

Bułgaria

01.01.2023

od 01.01.2023

okresy podatkowe od 01.07.2023

50

RPA

01.01.2023

od 01.01.2023

okresy podatkowe od 01.07.2023

51

Rumunia

01.06.2022

od 01.01.2024

okresy podatkowe od 05.10.2023

52

Malezja

01.06.2021

od 01.01.2024

okresy podatkowe od 01.01.2024

53

Meksyk

01.07.2023

od 01.01.2024

okresy podatkowe od 01.01.2024

54

Wietnam

01.09.2023

od 01.01.2024

okresy podatkowe od 01.03.2024

55

Tunezja

01.11.2023

od 01.01.2024

okresy podatkowe od 01.05.2024

56

Armenia

01.01.2024

od 01.01.2024

okresy podatkowe od 01.07.2024

 

Konwencja MLI

Podstawowe informacje o Konwencji MLI, zasadach jej działania i wpływie na polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Teksty syntetyczne

Informacje dotyczące tekstów syntetycznych

Wyjaśnienia dla osób fizycznych

Wpływ konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz teksty syntetyczne