Akty wykonawcze do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r.

tekst jednolity: M.P. 2019 poz. 1020
data publikacji aktu: 21.10.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020

tekst jednolity: M.P. 2019 poz. 738
data publikacji aktu: 06.08.2019

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.

tekst jednolity: M.P. 2019 poz. 689
data publikacji aktu: 17.07.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.

tekst jednolity: M.P. 2018 poz. 1018
data publikacji aktu: 25.10.2018

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019

tekst jednolity: M.P. 2018 poz. 745
data publikacji aktu: 03.08.2018

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r.

tekst jednolity: M.P. 2018 poz. 702
data publikacji aktu: 17.07.2018

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.

tekst jednolity: M.P. 2017 poz. 941
data publikacji aktu: 16.10.2017

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

tekst jednolity: M.P. 2017 poz. 800
data publikacji aktu: 09.08.2017

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r.

tekst jednolity: M.P. 2017 poz. 697
data publikacji aktu: 17.07.2017

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

tekst jednolity: M.P. 2016 poz. 979
data publikacji aktu: 13.10.2016

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.