Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania podatków i opłat lokalnych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1445
data publikacji aktu: 27.07.2018

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Dz.U. 2018 poz. 2244
data publikacji aktu: 30.11.2018

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
Dz.U. 2018 poz. 2073
data publikacji aktu: 31.10.2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1722
data publikacji aktu: 05.09.2018

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1693
data publikacji aktu: 04.09.2018

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2018 poz. 1669
data publikacji aktu: 30.08.2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
Dz.U. 2018 poz. 1588
data publikacji aktu: 20.08.2018

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Ustawa z dnia 19 listopada 1984 r. o podatku rolnym

tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892
data publikacji aktu: 10.10.2017

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
data publikacji aktu: 30.08.2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Dz. U. z 2018 r. poz. 2244
data publikacji aktu: 30.11.2018

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1821
data publikacji aktu: 02.10.2017

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)
data publikacji aktu: 30.08.2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2244)
data publikacji aktu: 30.11.2018

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.