Akty wykonawcze do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r.

tekst jednolity: M.P. 2023 poz. 1132
data publikacji aktu: 23.10.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024

tekst jednolity: M.P. 2023 poz. 774
data publikacji aktu: 01.08.2023

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.

tekst jednolity: M.P. 2023 poz. 713
data publikacji aktu: 17.07.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.

tekst jednolity: M.P. 2022 poz. 1001
data publikacji aktu: 21.10.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

tekst jednolity: M.P. 2022 poz. 731
data publikacji aktu: 01.08.2022

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r.

tekst jednolity: M.P. 2022 poz. 696
data publikacji aktu: 18.07.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.

tekst jednolity: M.P. 2021 poz. 968
data publikacji aktu: 26.10.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022

tekst jednolity: M.P. 2021 poz. 724
data publikacji aktu: 09.08.2021

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.

tekst jednolity: M.P. 2021 poz. 660
data publikacji aktu: 20.07.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

tekst jednolity: M.P. 2020 poz. 1002
data publikacji aktu: 26.10.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

tekst jednolity: M.P. 2020 poz. 673
data publikacji aktu: 30.07.2020

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r.

tekst jednolity: M.P. 2020 poz. 625
data publikacji aktu: 16.07.2020

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.