Rozliczenie osób 26-60+


Masz więcej niż 26 lat i nie jesteś emerytem? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg skorzystać

Wybierz rodzaj dochodów, które otrzymujesz

Dochody z pracy

Dochody z umowy zlecenia lub o dzieło

Dochody z praw autorskich

Dochody z najmu (ryczałt)

Dochody z zagranicy

Dochody działalności
nierejestrowanej

Jestem nianią