Ogłoszenia i informacje bieżące


Ogłoszenia i informacje bieżące dotyczące Forum MDR: zaproszenia, podsumowania i inne

Zaproszenie do udziału w I edycji Forum MDR

Zapraszamy na pierwsze posiedzenie Forum MDR, które odbędzie się 21 października 2019 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w posiedzeniu prosimy przesyłać do 16.10.2019 r.

opublikowano: 27.09.2019