Dokumenty Forum MDR


Dokumenty wypracowane w ramach prac Forum MDR: raporty podsumowujące, rekomendacje, agendy i inne

16.04.2024

O Forum MDR

Informacje podstawowe o Forum MDR, ogłoszenia i informacje bieżące, dokumenty Forum MDR

Ogłoszenia i informacje bieżące

Ogłoszenia i informacje bieżące dotyczące Forum MDR