Zaproszenie do udziału w I edycji Forum MDR


Zapraszamy na pierwsze posiedzenie Forum MDR, które odbędzie się 21 października 2019 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w posiedzeniu prosimy przesyłać do 16.10.2019 r.

16.04.2024

Formuła Forum MDR

Podczas Forum MDR przewiduje się aktywny udział zaproszonych uczestników. Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi MDR ma na celu wsparcie opracowania takich rozwiązań w zakresie informowania o schematach podatkowych, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak również będą akceptowane przez uczestników rynku i skuteczne w praktyce gospodarczej.

Porządek posiedzenia dostępny jest w Plikach do pobrania.

Jak wziąć udział w I Forum MDR

Posiedzenie odbędzie się 21 października br. w godzinach 10.00-14.00 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Sala Pod Kopułą (Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9.15.

Spotkanie ma charakter otwarty, a o udziale w nim przez osoby zainteresowane decyduje kolejność zgłoszeń. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką informowania o schematach podatkowych.

Obowiązują poniższe zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum:

  • każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego reprezentanta,
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot, decyduje kolejność zgłoszeń (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż jedną osobę).

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu I Forum MDR prosimy przesyłać do 16 października 2019 r. na adres email: forum.mdr@mf.gov.pl

Uwaga!
W posiedzeniu Forum udział mogą wziąć uczestnicy, którzy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa przekazane przez Ministerstwo Finansów drogą elektroniczną.

Klauzula informacyjna

Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz zamieszczenie w treści e-maila zawierającego zgłoszenie następującej formuły:

Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum MDR w dniu 21 października 2019 r.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów na potrzeby posiedzenia roboczego Forum MDR w dniu 21 października 2019 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów w przyszłości na potrzeby dalszych działań w ramach spotkań Forum MDR. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Pliki do pobrania

Forum MDR

Informacje podstawowe o Forum MDR, ogłoszenia i informacje bieżące, dokumenty Forum MDR