Wyjaśnienia


Brak kar za złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r. po terminie

Informujemy o braku kar za złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r. po terminie, jeżeli złożenie pliku nastąpi do 2 września 2019 r.

opublikowano: 27.08.2019

Wysyłanie JPK_VAT – wyjaśnienie

opublikowano: 31.12.2018

Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT

Zmiana zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu

opublikowano: 19.12.2018

Obsługa pliku CSV

opublikowano: 18.12.2018