Publikacja zaktualizowanej wersji wzoru struktury JPK_GV(1) na ePUAP


Informujemy o publikacji zaktualizowanej wersji wzoru struktury JPK_GV(1) na ePUAP

12 czerwca 2023 roku w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (numer wzoru 2023/06/12/12589) został opublikowany zaktualizowany wzór ewidencji wewnętrznej członków grupy VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego - JPK_GV(1).

Wprowadziliśmy zmianę w opisie formularza TKodFormularza, polegającą na dodaniu spacji w atrybucie kodu systemowego JPK_GV (1).

Wzór zaktualizowanej struktury dostępny jest również na podatki.gov.pl w sekcji VAT Struktur dokumentów XML