Przesyłanie JPK_GV przez członków grupy VAT


Wyjaśnienia dotyczące przesyłania JPK_GV przez członków grupy VAT

16.04.2024
  • Od 1 lipca 2023 r. podmioty będące członkami grup VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz innego członka tej samej grupy VAT.
  • Ewidencję według wzoru struktury JPK_GV(1) należy przesyłać do urzędu skarbowego za okresy miesięczne.
  • Plik JPK_GV za lipiec 2023 r. należy przesłać do 25 sierpnia br.

1 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z 29 października 2021 roku o zmianie  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  ustawy  o  podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z  2021  r.,  poz.  2105 ze zm.), wprowadzające obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej ewidencji czynności dostawy towarów i świadczenia usług nie podlegających opodatkowaniu, dokonanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy.

Ewidencje powinny być przesyłane do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Elementy ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (JPK_GV) określa rozporządzenie Ministra Finansów z 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy  VAT  (Dz.U. z 2023 r., poz.727) oraz opracowany na jego podstawie wzór struktury logicznej JPK_GV(1).

JPK_GV można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem środowiska do wysyłki JPK (Bramka REST API) bezpośrednio z programu księgowego.
Można również skorzystać z bezpłatnej aplikacji Klient JPK WEB.

Więcej informacji na temat ewidencji JPK_GV na stronie https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk_gv/