Komunikaty techniczne


Wyłączenie możliwości pobrania desktopowych aplikacji e-mikrofirma i Klient JPK 2.0.

Informujemy o wyłączeniu możliwości pobrania desktopowych aplikacji e-mikrofirma i Klient JPK 2.0.

opublikowano: 27.12.2021

Poprawne działanie systemu e-Deklaracje

Informujemy o wymogach technicznych dla poprawnego korzystanie z systemu e-Deklaracje

opublikowano: 16.12.2021

Tymczasowe wyłączenie logowania przez login.gov.pl w usługach resortu finansów

Informujemy o tymczasowym wyłączeniu logowania przez login.gov.pl w usługach resortu finansów

opublikowano: 12.01.2021

Tymczasowe wyłączenie logowania przez login.gov.pl w usługach resortu finansów

Informujemy o tymczasowym wyłączeniu logowania przez login.gov.pl w usługach resortu finansów

opublikowano: 25.11.2021

Podpis kwalifikowany z użyciem algorytmu SHA-1 tylko do końca 2021 roku

Przypominamy o planowanych od 1 stycznia 2022 roku zmianach w zakresie podpisów wykorzystujących algorytm SHA-1

opublikowano: 11.12.2021

Aplikacja e-Deklaracje Desktop dostępna tylko do końca 2021 roku

Informujemy o zamknięciu dostępu do aplikacji e-deklaracje Desktop z końcem 2021 roku

opublikowano: 26.10.2021

Tymczasowe wyłączenie logowania aplikacją mObywatel

Informujemy o tymczasowym wyłączeniu logowania aplikacją mObywatel w związku z pracami serwisowymi

opublikowano: 20.10.2021

Tymczasowe wyłączenie logowania przez login.gov.pl w usługach resortu finansów

Informujemy o tymczasowym wyłączeniu logowania przez login.gov.pl w usługach resortu finansów

opublikowano: 15.10.2021

Okno serwisowe w usługach resortu finansów

Informujemy o pracach serwisowych w usługach resortu finansów

opublikowano: 10.06.2021

Prace serwisowe na koncie podatnika

Informujemy o możliwych problemach z podpisywaniem dokumentów składanych na koncie podatnika.

opublikowano: 10.05.2021

Problemy techniczne z Wykazem Podatników VAT

Informujemy o możliwych problemach technicznych z Wykazem podatników VAT

opublikowano: 10.05.2021

Podpis kwalifikowany z użyciem algorytmu SHA-1 tylko do końca 2021 roku

Informujemy o zmianach w zakresie podpisów wykorzystujących algorytm SHA-1

opublikowano: 23.09.2021