Aktualizacja środowiska testowego do wysyłki JPK, CUK i ALK


Informujemy o aktualizacji środowiska testowego do wysyłki JPK, CUK i ALK

Informujemy, że 13 stycznia 2022 roku udostępniliśmy zaktualizowane środowisko testowe dla wysyłki plików JPK, CUK i ALK

  • Środowisko testowe zostało dostosowane do obsługi nowych wzorów formularzy JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)

Zachęcamy do korzystania ze środowiska testowego, które jest dostępne pod adresem test-e-dokumenty.mf.gov.pl

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma