Aktualizacja broszury informacyjnej dotyczącej JPK_VAT z deklaracją


Informujemy o publikacji broszury informacyjnej dotyczącej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)

Informujemy, że na podatki.gov.pl została opublikowana zaktualizowana broszura informacyjna dotycząca JPK_VAT z deklaracją.

Aktualizacja związana jest z opublikowaniem na platformie ePUAP nowych wzorów Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją, tj. JPK_V7M(2) dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K(2) dla rozliczeń kwartalnych.

Broszura uwzględnia również wszystkie zmiany prawne, które weszły w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

JPK_VAT z deklaracją

Dla plików JPK_V7M (przy rozliczeniach miesięcznych) i JPK_V7K (przy kwartalnych), przesyłanych za okresy od 1 października 2020 r. przez wszystkich przedsiębiorców i korekt za te okresy