Aktualizacja bezpłatnych narzędzi dla JPK_VAT z deklaracją


Informujemy o aktualizacji bezpłatnych narzędzi do generowania i wysyłania JPK_VAT z deklaracją

Informujemy, że 27 stycznia 2022 roku udostępniliśmy zaktualizowane narzędzia do generowania i wysyłania JPK_VAT z deklaracją:

  • E-mikrofirma,
  • Formularz uproszczony,
  • Klient JPK WEB.

Bezpłatne narzędzia zostały dostosowane do obsługi nowych wzorów formularzy JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2), które obowiązują za okresy rozliczeniowe od stycznia 2022 roku.

E-mikrofirma oraz formularz uproszczony w zależności od wybranego okresu wygenerują automatycznie właściwy wariant formularza.

Narzędzia do generowania i wysyłania JPK_VAT z deklaracją dostępne są na Portalu podatkowym w zakładce JPK_VAT z deklaracją - Bezpłatne narzędzia

Jednolity Plik Kontrolny

Informacje ogólne o JPK, w tym JPK_VAT i JPK_GV, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać plik