Wyjaśnienia


W tym miejscu znajdziesz aktualne informacje dotyczące e-sprawozdań finansowych

Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów informuje o przedłużonych terminach w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania sprawozdań lub informacji

: 01.04.2020