Wyjaśnienia


W tym miejscu znajdziesz aktualne informacje dotyczące e-sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Informujemy, że sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS są objęte tajemnicą skarbową.

opublikowano: 24.01.2023

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłuży czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r.

opublikowano: 14.02.2022

Wyjaśnienia dot. sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych

Przekazujemy wyjaśnienia w sprawie sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne

opublikowano: 02.03.2021

Dziś mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych

Przypominamy, że 30 czerwca 2020 r. mija termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla jednostek, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu.

opublikowano: 30.06.2020

Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów informuje o przedłużonych terminach w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania sprawozdań lub informacji

opublikowano: 01.04.2020