Informacja na temat certyfikatu SSL serwera testowego usługi Web Services systemu e-Deklaracje


Informacje dotyczące certyfikatu SSL serwera testowego usługi Web Services systemu e-Deklaracje

26.04.2024

Wystawiony dla:

CN = test-bramka.edeklaracje.gov.pl

Wystawiony przez:

CN = Certum Domain Validation CA SHA2
OU = Certum Certification Authority
O = Unizeto Technologies S.A.
C = PL

Szczegóły certyfikatu:

Numer seryjny: 6ad376fc01fce4b18a0eee1e7d886e0d (hex)
Ważny od: 22 kwietnia 2024 14:47:58
Ważny do: 22 kwietnia 2025 14:47:57

Zaświadczenia certyfikacyjne i klucze urzędu certyfikacji dostępne są na stronie Certum.

Główny klucz urzędu: Certum CA, Certum Trusted Network CA

Pośredni klucz urzędu: Certum Domain Validation CA SHA2