Informacja na temat certyfikatu SSL serwera testowego usługi Web Services systemu e-Deklaracje


Informacje dotyczące certyfikatu SSL serwera testowego usługi Web Services systemu e-Deklaracje

13.07.2023

Wystawiony dla:

CN = test-bramka.edeklaracje.gov.pl

Wystawiony przez:

CN = RapidSSL RSA CA 2018
OU = www.digicert.com
O = DigiCert Inc
C = US

Szczegóły certyfikatu:

Numer seryjny: ‎ 093961b85e11f7f9406c22cdcbbed2ad (hex)
Ważny od: ‎6 ‎maja ‎2020 02:00:00
Ważny do: ‎7 ‎maja ‎2022 14:00:00

Zaświadczenia certyfikacyjne i klucze urzędu certyfikacji dostępne są na stronie Digicert.

Główny klucz urzędu: DigiCert Global Root CA

Pośredni klucz urzędu: RapidSSL RSA CA 2018