Pochodzenie towarów


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące pochodzenia towarów m.in. przepisy dotyczące pochodzenia, wiążąca informacja o pochodzeniu, wytyczne, umowy o partnerstwie, instrukcje i inne

Preferencyjne reguły przejściowe w strefie pan-euro-śródziemnomorskiej

Od 1 września 2021 r. w preferencyjnym handlu pomiędzy niektórymi krajami strefy PEM zaczęły obowiązywać dodatkowe, alternatywne rozwiązania określane jako „przejściowe reguły pochodzenia”.

opublikowano: 12.10.2021

Umowa Unia Europejska – Zjednoczone Królestwo

Informacje dotyczące nowych warunków w handlu pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem

opublikowano: 17.03.2021

Umowa o wolnym handlu UE – Wietnam

Wytyczne dotyczące stosowania reguł pochodzenia towarów w umowie o wolny handlu UE-Wietnam
(EVFTA)

opublikowano: 30.07.2020

Deklaracja dostawcy

Stosowanie przepisów dotyczących deklaracji dostawcy

opublikowano: 29.05.2020

Umowa o wolnym handlu Unia Europejska - Singapur

Wejście w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Republiką Singapuru

opublikowano: 06.11.2019

Zastępcze dowody pochodzenia

Stosowanie przepisów dotyczących zastępczych deklaracji pochodzenia, zastępczych oświadczeń o pochodzeniu oraz zastępczych świadectw przewozowych EUR.1, EUR-MED i A.TR

opublikowano: 11.07.2019

Ważność dowodów pochodzenia

Stosowanie przepisów dotyczących ważności dowodów pochodzenia towarów objętych niektórymi procedurami specjalnymi

opublikowano: 11.07.2019

Meksyk - Instrukcja wypełniania i sporządzania dowodów pochodzenia

Instrukcja dotycząca wypełniania świadectw przewozowych EUR.1 i sporządzania deklaracji na fakturze dla towarów wywożonych do Meksyku

opublikowano: 11.07.2019

Komunikat dla podmiotów sprowadzających towary z Izraela

Informacja o braku uprawnienia do korzystania dla niektórych produktów z preferencyjnego traktowania taryfowego

opublikowano: 11.07.2019

CETA. Umowa UE - Kanada

Wytyczne dotyczące stosowania reguł pochodzenia w Kompleksowej Umowie Gospodarczo-Handlowej UE - Kanada

opublikowano: 11.07.2019

BREXIT - konsekwencje dla preferencyjnego pochodzenia towarów

Zawiadomienie Komisji Europejskiej o skutkach prawnych dotyczących reguł pochodzenia do celów preferencyjnego traktowania towarów, w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo opuści UE

opublikowano: 11.07.2019