Dowody pochodzenia stosowane w ramach umów o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku


28.11.2023

Tabela zawarta w załączniku ilustruje stan prawny w zakresie  dowodów pochodzenia stosowanych w ramach umów o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, umożliwiających zastosowanie preferencyjnego traktowania taryfowego.   Obejmuje  ona zarówno dowody pochodzenia stosowane przy przywozie towarów z krajów AKP  do UE, jak i przy wywozie towarów unijnych do krajów AKP.

Pozostałe kraje AKP, których nie dotyczą ww. regulacje korzystają z Ogólnego Systemu Preferencji (GSP), o ile znajdują się na liście krajów beneficjentów systemu GSP.