Pochodzenie towarów


Reguły pochodzenia towarów to zasady, które pozwalają na ustalenie z jakiego kraju lub grupy krajów pochodzi towar. Jest to ważne, ponieważ w zależności od miejsca pochodzenia, importowane towary są inaczej traktowane.

Pochodzenie towarów jest elementem, który pozwala na prawidłowe zastosowanie taryfy celnej, stosowania stawek celnych preferencyjnych lub niepreferencyjnych oraz wystawiania świadectw pochodzenia. 

Szczegółowe informacje dot. pochodzenia towarów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Załączniki: