FAQ


Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na główne pytania zadawane przez przedsiębiorców w związku z brexitem.

09.02.2021

Nota prawna

Odpowiedzi na pytania mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie można udzielić jednoznacznych i wiążących (w świetle przepisów prawa) odpowiedzi. Informacje zawarte w odpowiedziach w szczególności nie powinny być traktowane jako porada prawna.

Wybierz pytanie

 1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą obrót towarowy z UK muszą dokonać formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, w tym są zobowiązani do rejestracji w usłudze e-Klient oraz do uzyskania numeru EORI (ang. Economic Operator Registration and Identification Number).

  Rejestracji dokonują unijne organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

  W Polsce organem wyznaczonym do nadawania, aktualizacji i unieważniania numerów EORI jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

  Instrukcja, jak uzyskać numer EORI, dla osób po raz pierwszy korzystających z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, jest dostępna na stronie PUESC w zakładce EORI oraz szczegółowo na stronach Krajowej Administracji Skarbowej.

 2. Przedsiębiorca unijny, który wyłącznie importuje towary do UE-27 lub eksportuje z UE-27 potrzebuje numeru EORI wydanego w swoim kraju. Natomiast jeżeli przedsiębiorca unijny dokonuje importu do Wielkiej Brytanii lub eksportu z Wielkiej Brytanii, lub realizuje operacje tranzytowe WPT z Wielkiej Brytanii, to musi posiadać brytyjski numer EORI, żeby móc złożyć zgłoszenie celne w UK.

  Jeżeli jednak unijny przedsiębiorca nie współpracuje bezpośrednio z organami celnymi UK, np. jeśli korzysta z usług przewoźnika lub przedstawiciela celnego, wówczas ten przedsiębiorca nie będzie potrzebował brytyjskiego numeru EORI.

 3. Tak. Pozwolenia nadające status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) i inne pozwolenia na korzystanie z uproszczeń celnych udzielone przedsiębiorcom mającym siedzibę w Irlandii Północnej zachowują ważność na obszarze celnym Unii.