System zarejestrowanych eksporterów (REX)


Wytyczne dla przedsiębiorców korzystających z systemu zarejestrowanych eksporterów (REX)

28.11.2023

Od 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) stosowany jest system zarejestrowanych eksporterów (REX). Jest to system dokumentowania pochodzenia towarów. Zasady ustalania pochodzenia towarów nie uległy zmianie, zmieniła się jedynie metoda dokumentowania pochodzenia. Dotychczasowe dowody pochodzenia wystawiane przez upoważnione władze zastępowane są sukcesywnie oświadczeniami o pochodzeniu, wystawianymi przez zarejestrowanych eksporterów. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w załączonym materiale.

Dane teleadresowe do rejestracji

Izba  Administracji Skarbowej w Poznaniu

Wydział Centralna Rejestracja

ul. Smoluchowskiego 1
60-179 Poznań

tel. . +48 61 658 3591

e-mail: rex@mf.gov.pl

 

REX. Moduł e-Learning

Strona Komisji Europejskiej zawierająca listę krajów, które stosują system REX