Publikacja formularza interaktywnego TPR-P(3)


Na Portalu Podatkowym opublikowany został formularz interaktywny informacji o cenach transferowych TPR-P(3).

28.11.2023

Formularze TPR-C i TPR-P

Uprzejmie informujemy, że na Portalu Podatkowym opublikowany został formularz interaktywny informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych - TPR-P(3)

Formularz ten został zaktualizowany na podstawie niżej wymienionego rozporządzenia Ministra Finansów i służy do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2019 r.

Bramka e-Deklaracji jest gotowa na przyjmowanie formularza.

Przypominamy, że na Portalu Podatkowym zamieszczono także formularz interaktywny informacji o cenach transferowych dla osób prawnych - TPR-C(3)

 

Podstawa prawna

Szczegółowy zakres informacji o cenach transferowych określony został w rozporządzeniach Ministra Finansów:

  • z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487, z późn. zm.)
  • z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2515, z późn. zm.)

 

Złożenie informacji o cenach transferowych

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawą do złożenia informacji o cenach transferowych przez podmioty powiązane są wzory dokumentów elektronicznych zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym opracowane przez Ministerstwo Finansów formularze interaktywne są jedynie darmowym i dobrowolnym narzędziem informatycznym ułatwiającym podatnikom złożenie takiej informacji. Oznacza to, że podatnicy mogą złożyć informację o cenach transferowych za pomocą innych narzędzi (także opracowanych we własnym zakresie), pod warunkiem ich zgodności ze strukturą TPR opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku budowy własnego oprogramowania (zastępującego formularze interaktywne) prosimy o zapoznanie się z dokumentacją techniczną.