Pytania i odpowiedzi


16.04.2024

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące systemu Track&Trace

Co zrobić gdy niepowtarzalne identyfikatory opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych są nieczytelne

Ustalenie niepowtarzalnych identyfikatorów opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych może być potrzebne w przypadku, gdy identyfikatory są nieczytelne, a podmiot np. na skutek utylizacji wyrobów tytoniowych jest zobowiązany do złożenia wniosku o dezaktywację niepowtarzalnych identyfikatorów do Systemu Track&Trace. Proces ustalania identyfikatorów każdorazowo jest inicjowany przez podmiot zobowiązany do wysyłania komunikatów do Systemu i w zależności od transakcji gospodarczych, może przebiegać z udziałem podmiotów biorących udział w obrocie tymi wyrobami, lub przy udziale Ministerstwa Finansów.

Podmiot posiadający wyroby tytoniowe z nieczytelnymi identyfikatorami opakowań jednostkowych, powinien w pierwszej kolejności podjąć działania wewnętrzne polegające na próbie ustalenia identyfikatorów w oparciu np. o identyfikatory opakowań zbiorczych tych wyrobów oraz przeprowadzane agregacje/dezagregacje tych opakowań. Jeżeli nie jest w stanie przeprowadzić tych czynności samodzielnie, kolejnym krokiem po stronie podmiotu jest kontakt z dostawcą tych wyrobów, w celu uzyskania informacji jakie opakowania jednostkowe były przedmiotem wysyłki.

Jeżeli powyższe próby nie doprowadzą do identyfikacji niepowtarzalnych identyfikatorów opakowań jednostkowych, podmiot może zwrócić się do Krajowego Administratora  Systemu Track&Trace, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, z prośbą o pomoc w ich ustaleniu.  W takim przypadku, we wniosku należy przekazać jak najwięcej szczegółów dotyczących dokonanych transakcji związanych z tymi wyrobami oraz informacje o dotychczas podjętych działaniach wewnętrznych oraz z udziałem kontrahentów.