Dokumenty


Dokumenty dotyczące Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych m.in. wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS, tabele stosowane do obliczenia wysokości zabezpieczenia

16.04.2024