System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych


Do czego służy system EMCS

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System) 

  • system wykorzystywany jest do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zarówno w obrocie krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego e-AD
  •  system wykorzystywany jest do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu e-DD 
  • uczestnikami systemu są podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej oraz podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju
  • możliwość automatycznego sprawdzania kontrahentów uczestniczących w wysyłce i odbiorze wyrobów akcyzowych  
  • bieżące monitorowanie wszystkich przemieszczeń wyrobów akcyzowych
  • integracja procesów w systemie EMCS PL2  z innymi systemami informatycznymi