Z Twoich podatków


Poznaj zależności między podatkami a wydatkami państwa

Informacje podstawowe

Dzięki dochodom państwa, które pochodzą z podatków płaconych przez nas wszystkich, finansowane są tak ważne obszary jak edukacja, ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo i wiele innych.

Dochody państwa zabezpieczają działanie szkół, szpitali, budowę nowych dróg, mostów, stadionów, placów zabaw, ośrodków sportu i kultury.

Dzięki podatkom wszyscy możemy korzystać z tych dóbr i usług publicznych, a Polska jest bezpieczna.

Bez podatków nie istniałby budżet państwa. Ich płacenie to inwestycja w rozwój naszego kraju.

Z Twoich podatków to całoroczna kampania edukacyjna Ministerstwa Finansów. Jej celem jest pokazanie zależności między podatkami a zdolnością państwa do finansowania usług publicznych.

Zobacz nasze materiały i odwieź nas na: YouTube, TT, LinkedIn.

 

Budżetowe cztery pory roku

Jak się tworzy budżet

Dochody i wydatki

Skąd są pieniądze w budżecie i co się z nimi dzieje

Najważniejsze pojęcia

Poznaj co to jest ustawa budżetowa, deficyt, subwencja, dotacja i inne

Multimedia

Zobacz materiały video o budżecie