Multimedia


Zobacz materiały wideo o budżecie

28.11.2023

Materiały wideo, animacje, podcasty

Wideo

Płacimy podatki. Inwestujemy w Polskę

Edukacja to nasza przyszłość

Animacje

Budżet państwa - animacja dla dzieci

Budżet i podatki

Podcasty

Polska gospodarka i budżet państwa w czasach pandemii

Budżet 2021

Z Twoich podatków

Poznaj zależności między podatkami a wydatkami państwa

Budżetowe cztery pory roku

Jak się tworzy budżet

Dochody i wydatki

Skąd są pieniądze w budżecie i co się z nimi dzieje

Najważniejsze pojęcia

Poznaj co to jest ustawa budżetowa, deficyt, subwencja, dotacja i inne