Multimedia


Zobacz materiały video o budżecie

Płacimy podatki. Inwestujemy w Polskę

Budżet państwa - animacja dla dzieci

Z Twoich podatków

Poznaj zależności między podatkami a wydatkami państwa

Budżetowe cztery pory roku

Jak się tworzy budżet

Dochody i wydatki

Skąd są pieniądze w budżecie i co się z nimi dzieje

Najważniejsze pojęcia

Poznaj co to jest ustawa budżetowa, deficyt, subwencja, dotacja i inne