Zmiany we wzorze zaświadczenia o niezaleganiu


Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ograniczony został zakres informacji w zaświadczeniu

28.11.2023

Brak informacji o KKS w zaświadczeniu o niezaleganiu

Od 7 lipca 2022 r. zmianie ulegną wydawane zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające zaległości. Urzędy nie będą już w nich umieszczać informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

Zmiany w pozostałych drukach zaświadczeń

Zmiana przepisów wpłynie także na inne druki zaświadczeń. Zaświadczenie o dochodach nie będzie już zawierać informacji o wysokości obrotu.

e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy umożliwia Ci załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7

Zaświadczenie o niezaleganiu

Potrzebujesz zaświadczenia, które potwierdzi, że nie masz zaległości podatkowych lub określi ich stan? Złoż wniosek o wydanie zaświadczenia.