Konsultacje KSeF


Miej wpływ na ostateczny kształt Krajowego Systemu e-Faktur.

Ministerstwo Finansów (MF) przesunęło termin wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Miał on wejść od 1 lipca 2024 r., ale zostanie wdrożony w późniejszym terminie.

Więcej w komunikacie MF: Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF.

Aby odpowiedzieć na pytania i wątpliwości przedsiębiorców, dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu, MF zorganizowało konsultacje w sprawie wdrażania KSeF. W 9 spotkaniach – od 16 lutego do 1 marca br. – uczestniczyło łącznie około 10 tys. osób (stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa Finansów i on-line).

W trakcie spotkania podsumowującego, które odbyło się 21 marca, zaprezentowano propozycje zmian w systemie KSeF wynikające z konsultacji. Szczegóły można znaleźć w prezentacji oraz komunikacie na stronie. Dziękujemy za udział w tym etapie konsultacji.

Konsultacje projektu rozwiązań prawnych

Obecnie przedstawiamy projekt rozwiązań prawnych, dotyczący zmian w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Projekt uwzględnia propozycje zgłaszane podczas konsultacji. Nie zawiera dat wprowadzenia obowiązkowego KSeF. Zostaną one uzupełnione na przełomie kwietnia i maja, przy czym KSeF nie wejdzie w życie w 2024 r.

Zapraszamy do konsultacji i składania uwag do projektu do 19 kwietnia 2024 r. Szczegóły propozycji oraz więcej informacji o sposobie zgłaszania uwag pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-projektu-rozwiazan-prawnych-w-zakresie-obowiazkowego-ksef.

Konsultacje specyfikacji oprogramowania interfejsowego

Równolegle z konsultacjami rozwiązań prawnych przedstawiamy projekt zmienionej specyfikacji oprogramowania interfejsowego. Uwzględnia on nowe funkcjonalności, m.in. wystawianie faktur offline lub w trybach awaryjnych oraz obsługę struktury PEF. Zapraszamy do składania uwag w wersji edytowalnej na adres info.ksef@mf.gov.pl do 19 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania

Specyfikacja oprogramowania interfejsowego (DOCX, 616 kB)

Specyfikacja oprogramowania interfejsowego (PDF, 1434 kB)

 

Komunikaty