Polski Ład. Sejm znowelizował Ustawę


27 stycznia Sejm przyjął nowelizację Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

16.04.2024
Grafika Polski Ład
  • Zostanie wprowadzony nowy instrument wsparcia dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, który rekompensuje zmniejszenie wpływów z PIT.
  • Do ustawy o PIT przeniesiono treść rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Przyjęta ustawa zmienia dwie kwestie. Po pierwsze wprowadza nowy instrument wsparcia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Aktywności. Po drugie przenosi treść rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. (w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy) do ustawy o PIT. Ustawa potwierdza też, że oświadczenie PIT-2 można składać w trakcie roku oraz złożyć go także w przypadku pobierania emerytury.

Więcej informacji: Korzystne zmiany w Polskim Ładzie – projekt Ustawy już gotowy

Etap legislacyjny: Senat.

Nowe zasady rozliczania zaliczek

Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.