Polski Ład: Przewodnik dla podatnika i pracodawcy


Zapraszamy do korzystania z naszych kolejnych przewodników

16.04.2024

 

  • Skierowane są one do podatników i pracodawców i dotyczą preferencji podatkowej dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy ) oraz z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Zasady działania preferencji dla pracownika

  • Ulga jest stosowana z mocy prawa, czyli automatycznie. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia (ani płatnikowi, ani urzędowi skarbowemu)
  • Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy może złożyć rezygnację
  • Jeśli ulga nie dotyczy pracownika (i nie złożył on dobrowolnej rezygnacji) system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym; wówczas podatnik dopłaci zaległy podatek. Czyli jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c (ulga go nie dotyczy), a nie złożył rezygnacji wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku; różnicę tą jednak zwróci przy rozliczeniu rocznym

Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT.

Jest ona stosowana automatycznie ponieważ „z góry” trudno jest określić wysokość przychodów rocznych. Oznacza to, że aby z niej skorzystać pracownik nie musi składać nikomu żadnego oświadczenia.

Więcej informacji oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi - Preferencje dla klasy średniej

Nasze Przewodniki - podatki.gov.pl - Polski Ład

Poradnik dla pracownika