Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)


Informujemy o rozliczaniu podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)

28.11.2023

Złóż deklarację VAT

Jeżeli jesteś zarejestrowany do szczególnej procedury unijnej One Stop Shop (OSS), to po zakończeniu kwartału złóż deklarację VIU-DO za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Jeżeli jesteś zarejestrowany do szczególnej procedury nieunijnej One Stop Shop (OSS), to po zakończeniu kwartału złóż deklarację VIN-DO  za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Jeżeli jesteś zarejestrowany do szczególnej procedury importu Import One Stop Shop (IOSS), to po zakończeniu miesiąca złóż deklarację VII-DO za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Zapłać należny podatek VAT

Po złożeniu deklaracji VAT otrzymasz jednostkowy, unikatowy numer referencyjny (UNR).

Pamiętaj, aby zawsze podawać UNR podczas dokonywania płatności.

Aby płatność została prawidłowo przypisana do deklaracji, w tytule wpisz tylko i wyłącznie nr UNR.

Wpłaty opisane w inny sposób np. płatność za III kwartał 2022 OSS, bądź z użyciem prawidłowego UNR ale z dopiskiem np. Deklaracja OSS UNR…, mogą zostać odrzucone i zwrócone na rachunek wpłacającego.

Przykładowy UNR:

  • dla procedury unijnej OSS to:

       PL/PLXXXXXXX/Q3.2022

  • dla procedury nieunijnej OSS to:

        PL/EUXXXXXXX/Q3.2022

  • dla procedury importu IOSS to:

        PL/IMXXXXXXX/09.2022

Więcej informacji m.in. na jaki numer rachunku bankowego należy wpłacać podatek VAT znajdziesz w Zasadach rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi OSS i IOSS na stronie: Punkt kompleksowej obslugi oss i ioss.

Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS)

Zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu